سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطرات کودکی

خاطراتی از جنس کودکی...
نظر

برای خالی کردن تخم مرغ ها اول با سوزن سوراخی روی تخم مرغ ایجاد کرده و سوراخ را

بزرگتر می کنیدبعد بادست اضافه های پوسته ی تخم مرغ را بشکنید تا اندازه ی مناسب

سپس مقداری خاک گلدان رو درون تخم مرغ ها ریخته و بذر ها رو درون آن می ریزید و

هر روز آبیاری کنید تا سبزه ها رشد کنند. بعد کودکان روی تخم مرغ ها صورت آدمک را

نقاشی کنند.


نظر

 

 

 


مواد مورد نیاز

جا حوله ایمواد مورد نیاز

1-    یک تکه کاغذ کشی آبی یا ماژیک یا مداد شمعی آبی

2- مقدار کمی کاغذ کشی یا زر ورق با رنگهای مختلف

3- مقدار کمی فویل آلومینیومی

4- قیچی

5- چسب

6- یک تکه مقوا یا کاغذ ضخیم


                

   طرز ساخت

روی مقوا شکل یک ماهی را بکشید و اطراف آنرا ببرید

سر ماهی را با ماژیک یا مداد شمعی آبی رنگ کنید. اگر دوست داشته باشید می توانید یک تکه کاغذ رنگی یا پارچه آبی روی آن بچسبانید و بعد دور آنرا قیچی کنید تا از لبه شکل ماهی بیرون نزند

نوارهای باریک از کاغذ رنگی های گوناگون ببرید و به قسمت دم و باله ها بچسبانید

با کاغذهای رنگی مربع های کوچکی به اندازه 3 سانتیمتر ببرید و بصورت نامنطم روی بدنه ماهی بچسبانید

با کاغذ فویل آلومینیومی هم مربع های کوچکی به اندازه 3 سانتیمتر ببرید و مانند شکل روی بدنه ماهی بچسبانید

با قیچی کاغذهای اطراف ماهی را که از الگو بیرون زده است را ببرید. اگر کودک شما کوچک است بهتر است بزرگترها در این کار به او کمک کنند

 

 

 

 

           


نظر

     نوارهای تزئینی کرمی شکل

           

 

 


 

مواد مورد نیاز

جا حوله ایمواد مورد نیاز

1-    کاغذ رنگی حداقل در دو رنگ

2- قیچی

3- ماژیک مشکی

4- چسب مایع یا نوار چسب یا منگنه

             


   طرز ساخت

شانزده عدد نوار کاغذی باریک به اندازه 2.5 سانتیمتر و به درازای 20 سانتیمتر ببرید

شما می توانید بجای کاغذ رنگی از دو رنگ روبان مختلف هم استفاده کنید. کار با رویان برای کوچکترها راحتتر است

یک نوار را بصورت حلقه در آورید و دو انتهای آن را با چسب بهم بچسبانید

نوار دوم باید از رنگ دیگر باشد آنرا از حلقه اول عبور دهید و دو انتهای آنرا بچسبانید

اینکار را همانطور تکرار کنیدتا نوار کرمی شما به اندازه دلخواه برسد

برای شاخکها هم می توانید از دو نوار باریکتر به بلندی 10 سانتیمتر استفاده کنید. این نوار را با لبه قیچی فر دهید و انتهای آنرا کمی تا زده و به حلقه اول بچسبانید

برای چشم و دهان هم می توانید از ماژیک مشکی استفاده کنید و یا از چشمهای عروسکی آماده که در فروشگاه ها است استفاده کنید.